Hukuki Mevzuat
Güncel Hukuk Sitesi
  ANASAYFA   ÜYE OL   ÜYELİK UZAT   İLETİŞİM  

YÖNETMELİK BİLGİLERİ
 
Anasayfaya Dön    
Yönetmelik Adı:Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kurum Adı:Orman Bakanlığı
Rega Tarihi:4 Eylül 2001 Salı
Yürürlük Tarihi:4 Eylül 2001 Salı
Rega Sayısı:24513
Resmi Kaynağı:http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2001/09/20010904.htm#7
Son Gncelleme:3 Nisan 2012 Salı , 10:50:28
Yönetmelik ieriğinde ara :       
24/12/1993 tarihli ve 21798 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 21 inci madde sine aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.
"e) 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavında (KMS) başarılı olmak, "
Aynı Yönetmeliğin 23 üncü madde sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Sınava girmek isteyenler, Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığına 2 fotoğraf, aday formu, yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavında başarılı olduğunu gösterir sonuç belgesi ile müracaat ederler."
Yürürlük
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.
Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik > ( Rega Tarihi: 04/09/2003 - Rega Sayısı: 25219 )