Hukuki Mevzuat
Güncel Hukuk Sitesi
Kullanıcı Adı :
Şifre :
  
 
  ANASAYFA   ÜYE OL   ÜYELİK UZAT   İLETİŞİM  

YÖNETMELİK BİLGİLERİ
 
 
Yönetmelik Adı:MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
Kurum Adı:Millî Eğitim Bakanlığı
Rega Tarihi:19 Ocak 2007 Cuma
Yürürlük Tarihi:19 Ocak 2007 Cuma
Rega Sayısı:26408
Resmi Kaynağı:http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/01/20070119-3.htm
Son Gncelleme:2 Şubat 2012 Perşembe , 11:33:39
Yönetmelik ieriğinde ara :       
lk Sayfa nceki Sayfa12Sonraki Sayfa Son Sayfa

OKUL ÖĞRENCİ ÖDÜL VE DİSİPLİN KURULU KARAR ÖRNEĞİ

            

             Karar No                                                                                      :

             Karar Tarihi                                                                                 :

             Öğrencinin                                                                                   :

             Adı Soyadı                                                                                   :

             Doğum Tarihi                                                                              :

             Sınıfı, alanı/dalı ve okul numarası                                                :

             Paralı veya parasız yatılı ya da gündüzlü olduğu                        :

             Başarı durumu                                                                             :

             Sağlık durumu                                                                              :

             Ailesinin ekonomik durumu                                                        :

             Ailesi ile birlikte oturup oturmadığı                                            :

             Anne-babasının sağ olup olmadığı                                               :

             Anne-babasının öz olup olmadığı                                                :

             Ailesinin yanında okuyup okumadığı                                          :

             Büyüyüp yetiştiği çevre                                                              :

             Ailesinin oturduğu yer ve çevresi                                                :

             Şimdiye kadar aldığı cezalar ve genel durumu                              :

             Cezayı gerektiren davranışının yapıldığı yer ve tarih                  :

             Cezayı gerektiren davranışının çeşidi                                          :

             Cezayı gerektiren davranışının nedeni                                         :

             Olayla ilgili olarak;                                                                       :

                         a) Cezalandırılan öğrencinin ifadesinin özeti                   :

                         b) Tanıkların ifadesinin özeti                                          :

                         c) Varsa cezayı gerektiren davranışının tespitine

                         yarayan diğer deliller                                                       :

             Cezayı hafifleten veya şiddetlendiren nedenler                           :

             Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kanaati                         :

             Verilen cezanın çeşidi ve dayandığı yönetmelik maddesi

             OKUL ÖĞRENCİ ÖDÜL VE DİSİPLİN KURULU KARARI

             Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu Başkanı               Üye       Üye       Üye         Üye

UYGUNDUR

Mühür ve imza

Okul Müdürü

İLÇE ÖĞRENCİ DİSİPLİN KURULU KARAR ÖRNEĞİ

             Karar no                        :

             Karar tarihi                   :

             Öğrencinin

             Adı soyadı                    :

             Doğum tarihi                 :

            

             Okulu                            :

            

             Sınıfı, alan/dalı ve okul numarası :

             İLÇE ÖĞRENCİ DİSİPLİN KURULU KARARI

             İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu Başkanı           Üye    Üye                       Üye

             Açıklama: Kurulun, şube müdürünün başkanlığında oluşturulması hâlinde kararı ilçe millî eğitim müdürü onar.

İL ÖĞRENCİ DİSİPLİN KURULU KARAR ÖRNEĞİ

             Karar no                    :

             Karar tarihi                :

            

             Öğrencinin

             Adı soyadı                 :

             Doğum tarihi             :

             Okulu                        :

             İlçesi                          :                                             

             Sınıfı, alan/dalı ve okul numarası:

            

             İL ÖĞRENCİ DİSİPLİN KURULU KARARI

             İl Öğrenci Disiplin Kurulu Başkanı                 Üye                 Üye                       Üye

             Açıklama: Kurulun, millî eğitim müdür yardımcısı ya da şube müdürünün başkanlığında oluşturulması hâlinde kararı millî eğitim müdürü onar.

ÖĞRENCİ ÜST DİSİPLİN KURULU KARAR ÖRNEĞİ

             Karar no                    :

             Karar tarihi                :

             Öğrencinin

            

             Adı soyadı                 :

             Doğum tarihi             :

             Okulu :

               

             İlçesi                          :

            

             Sınıfı, alan/dalı ve okul numarası:

             ÖĞRENCİ ÜST DİSİPLİN KURULUNUN KARARI

             Öğrenci Üst Disiplin Kurulu Başkanı             Üye                 Üye                       Üye

             Açıklama: Kurulun, vali yardımcısı başkanlığında oluşturulması hâlinde kararı vali onar.

…..../….... ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ DİSİPLİN OLAYLARI BİLGİ TOPLAMA FORMU

İLİ :

CEZA TÜRLERİ

Ceza alan toplam öğrenci sayısı

KINAMA

OKULDAN KISA SÜRELİ UZAKLAŞTIRMA

OKULDAN TASDİKNAME İLE UZAKLAŞTIRMA

ÖRGÜN EĞİTİM DIŞINA ÇIKARMA

Tutuklanan Öğrenci

Hüküm Giyen Öğrenci

SINIFLAR

Haz.

9

10

11

12

Haz.

9

10

11

12

Top.

Haz.

9

10

11

12

Top.

Haz.

9

10

11

12

Top.

Haz.

9

10

11

12

Top.

OKULLAR

Genel Lise

Anadolu Liseleri

Fen Liseleri

Sos.Bil.Lis.

Anadolu Öğrt.Lis.

And.Güz.San.Lis.

And. Otelcilik M.L.

İmam Hatip Lis.

Spor Liseleri

Çok Prog.Lis.

Endüstri Mes.Lis.

Kız Meslek Lis.

Ticaret Mes.Lis.

Sağ.Mes.Lis.

Meteroloji Mes.Lis.

Adalet Mes.Lis.

Tapu Kad.Mes.Lis.

Tarım Mes.Lis.

Diğer

TOPLAM

AÇIKLAMA

1- Öğretim yılı sonu itibariyle sınıflara göre disiplin cezası alan öğrenci sayıları ilgili sütunlara yazılır.

2- Yatay ve dikey toplamlar kontrol edilerek  sayılarda birlik sağlanır.

ADI SOYADI UNVANI

3- Bu çizelge  yönetmeliğin ilgili maddesine göre düzenlenir

İMZA-MÜHÜR

lk Sayfa nceki Sayfa12Sonraki Sayfa Son Sayfa

Tüm hakları saklıdır - © 2005~2015 Özgür Bilişim Ltd.şti.